Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2013

juliajuliajulia
Nie miał do niej żalu. Czuł tylko zmęczenie i jakieś niezmierne współczucie. Dla niej i dla siebie. Że weszli tak oboje w tę sprawę, która jest ciężka i trudna, która jest niepewna i ciemna i w której już muszą być.
— Zofia Nałkowska; Granica
Reposted fromapatyczna apatyczna viadoubleespresso doubleespresso

November 01 2013

juliajuliajulia
przyjedź do mnie, chcę Ci albo oczy wydrapać albo się kochać, jeszcze nie wiem.
— Ochocki
Reposted fromvith vith viamagg magg
Sponsored post
soup-sponsored
 
 

September 11 2013

juliajuliajulia
Mnóstwo stało mi na przeszkodzie, zgromadziłam więcej substancji obronnych, niż potrzeba człowiekowi, żeby się uodpornić, nieufność, obojętność, nieustraszoność po zbyt wielkich strachach, i nie wiem, jak Ivan sobie z tym poradził, z taką masą oporu, z tą głęboką niedolą, nocami skazanymi na bezsenność, nieustanną nerwowością, uporczywym wyrzekaniem się wszystkiego (...)
— Ingeborg Bachmann "Mailna"

September 06 2013

juliajuliajulia
5765 abd7
Reposted fromrisky risky viacappaque cappaque

August 23 2013

juliajuliajulia
Wyobraźnia wolna,
Od tygodnia nie pozwala
Mi spokojnie spać.
— Mela Koteluk
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viaSayid Sayid

August 18 2013

juliajuliajulia
6386 f139 500
Reposted fromanciol anciol viamysweetheartt mysweetheartt
juliajuliajulia
Czuł ją ciągle przy sobie; aż po czubki włosów wypełniony był owym dziwnym, cięższym od ołowiu, boleśniejszym od męki umierania, słodszym od najpiękniejszych wierszy uczuciem, jakie daje noc z kimś, na kogo czekało się przez tysiące chwil, kogo pragnęło się przez wiele bezsennych nocy, kogo widziało się w każdej na ulicy spotkanej twarzy, kogo oczekiwało się przy każdym pukaniu do własnych drzwi; przez kogo nienawidziło się nieba, ziemi i ludzi; i przez kogo kochało się wszystko.
— Marek Hłasko, "Najświętsze słowa naszego życia"
Reposted frommissyseepy missyseepy viaespera espera

August 14 2013

juliajuliajulia
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— R.Kapuściński - "Cesarz"
Reposted frompffft pffft viavoine voine

August 04 2013

juliajuliajulia
1684 1090 500
Świetlicki.
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viacrystalline crystalline
juliajuliajulia
2257 9754

July 30 2013

juliajuliajulia
8136 dcf0
Reposted fromIriss Iriss viaSayid Sayid

July 21 2013

juliajuliajulia
Płacz trochę pomaga -dopóki się płacze. Ale w końcu, wcześniej czy później, trzeba przestać płakać, a wtedy trzeba się zdecydować, co robić dalej.
— C.S Lewis "Opowieści z Narnii Srebrne Krzesło "
Reposted fromuncannyfirefly uncannyfirefly viaboli boli

July 16 2013

juliajuliajulia
0728 f926
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaMaybeJustDumb MaybeJustDumb

July 08 2013

juliajuliajulia
Kochaliśmy się jak szaleńcy, zachłannie, chciwie, łapczywie, jakby po latach celibatu, jakby na zapas, jak gdyby celibat znowu nam groził.
Mówiliśmy sobie wiele rzeczy. 
Mówiliśmy bardzo trywialne prawdy. 
Mówiliśmy sobie bardzo piękne kłamstwa. 
Ale te kłamstwa, choć były kłamstwami, 
nie były obliczone na to, by zwodzić.
— A. Sapkowski, Pani Jeziora
Reposted fromMagoryan Magoryan viaboli boli

July 07 2013

juliajuliajulia
“Tu” i “Blisko” to dobre miejsca.
— Ochocki, Vithren, "Głowy w kształcie truskawek"
Reposted fromvith vith vianienasycenie nienasycenie
juliajuliajulia
9024 43c7 500
P. Czerwiński, Międzynaród #2
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaSayid Sayid

June 20 2013

juliajuliajulia
8859 1bbe
Koniec świata.
Reposted fromouri ouri viacudownezycie cudownezycie

June 18 2013

juliajuliajulia
6433 3c6b
Reposted fromsummerkiss summerkiss viakarolsss karolsss

June 16 2013

juliajuliajulia
- jesteś szczęśliwy, prawda? - spytała.
- nie wiem. na pewno nie jestem nieszczęśliwy i nie czuję się samotny. ale czasami uderza mnie myśl, że najszczęśliwsze chwile przeżyłem, kiedy w twoim salonie wspólnie słuchaliśmy muzyki.
— h. murakami
juliajuliajulia
9661 f4e8
Reposted fromHanJiMun HanJiMun vianienasycenie nienasycenie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...